TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 1 : FRIENDSHIP (LISTENING) | ENGLISH 11TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 1 : FRIENDSHIP (LISTENING) | ENGLISH 11

TRỌN BỘ 16 BÀI :

UNIT 1: FRIENDSHIP
UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
UNIT 3: A PARTY
UNIT 4: VOLUNTEER WORK
UNIT 5: ILLITERACY
UNIT 6: COMPETITIONS
UNIT 7: WORLD POPULATION
UNIT 8: CELEBRATIONS
UNIT 9: THE POST OFFICE
UNIT 10: NATURE IN DANGER
UNIT 11: SOURCES OF ENERGY
UNIT 12: THE ASIAN GAMES
UNIT 13: HOBBIES
UNIT 14: RECREATION
UNIT 15: SPACE CONQUEST
UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5:

Family and Friends 4:

Family and Friends 3:

Family and Friends 2:

Family and Friends 1:

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://kulekov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kulekov.com/hoc-tieng-anh/

19 thoughts on “TIẾNG ANH LỚP 11 – UNIT 1 : FRIENDSHIP (LISTENING) | ENGLISH 11

  1. Em cảm ơn thầy về các bài thầy tải lên. Nhạc đâu cũng hay nữa. Nó là bài gì ạ.

  2. Tại sao bài hát nào tiếng anh mình cũng có thể nghe và dịch. Mà nhũng bài học ở trên lớp mìh k thể nghe đc cái giọg đọc như thế này. Tại sao nó k thể rõ ràng như bài hát :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *