Tiếng Anh hài hước khắp Việt NamPlease don’t give up on toilet paper = Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh.
Try ELSA:

Support this channel:
Buy a t-shirt:

Some of these pictures were taken by other people. So, thanks to the following:
Alex HB for the photo at 0:56
Neneh Cross, 3:12
Chris Lees, 5:54 and 6:15
Elizabeth Croft, 6:38
Richard Lancaster for pointing out the sign at 4:01 (although I took the picture 😀 )

“Monkeys Spinning Monkeys”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

Nguồn: https://kulekov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kulekov.com/hoc-tieng-anh/

30 thoughts on “Tiếng Anh hài hước khắp Việt Nam

  1. Bạn có muốn học lớp giao tiếp của Dan tại Hà Nội không? Mình đang tuyển sinh liên tục!
    Có đầy đủ thông tin trong video này: https://youtu.be/1OlnXIBMKNI

  2. thật có nhiều lúc ra đường mình cũng thấy bảng quảng cáo,… viết sai chính tả, ngữ pháp cảm thấy khó chịu lắm nhưng biết làm sao bây giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *