Các bài hát tiếng Anh lớp 4||Trọn bộ 40 bài trong 20 unit ||English 4Các bài hát tiếng Anh lớp 4. tổng hợp 40 bài hát trong 20 unit có trong chương trình SGK tiếng Anh 4 (English 5) do bộ giáo dục phát hành. Các bạn download về tham khảo nhé.
———————————————————————————
Xem thêm
các bài hát tiếng Anh lớp 1:
(ABC)
(Macmillan)
các bài hát tiếng Anh lớp 2:
(ABC)
(Macmillan)
các bài hát tiếng Anh lớp 3:
các bài hát tiếng Anh lớp 4:
các bài hát tiếng Anh lớp 5:
————————————————————————-
Liên hệ:
Email: trinhtrongluat@gmail.com
facebook:

Nguồn: https://kulekov.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kulekov.com/hoc-tieng-anh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *